Calvisia kneubuehleri « Dong Nai » (Vietnam)

IMG_7289
Jeune femelle Calvisia kneubuehleri « Dong Nai »
IMG_7285
Jeune femelle Calvisia kneubuehleri « Dong Nai »
IMG_7355
Femelle sub-adulte Calvisia kneubuehleri « Dong Nai »
IMG_7359
Femelle sub-adulte Calvisia kneubuehleri « Dong Nai »
IMG_7664
Femelle adulte Calvisia kneubuehleri « Dong Nai »
IMG_7668
Femelle adulte Calvisia kneubuehleri « Dong Nai »
IMG_7669
Femelle adulte Calvisia kneubuehleri « Dong Nai »
IMG_7672
Femelle adulte Calvisia kneubuehleri « Dong Nai »
IMG_7675
Femelle adulte Calvisia kneubuehleri « Dong Nai »
IMG_7270
Jeune mâle Calvisia kneubuehleri « Dong Nai »
IMG_7280
Jeune mâle Calvisia kneubuehleri « Dong Nai »
IMG_7366
Jeune mâle Calvisia kneubuehleri « Dong Nai »
IMG_7648
Mâle adulte Calvisia kneubuehleri « Dong Nai »
IMG_7654
Mâle adulte Calvisia kneubuehleri « Dong Nai »
IMG_7649
Mâle adulte Calvisia kneubuehleri « Dong Nai »
IMG_7655
Mâle adulte Calvisia kneubuehleri « Dong Nai »