Medauroidea sp « Dong Naï » (Vietnam)

IMG_0966.JPG
Mâle sub-adulte Medauroidea sp « Dong Naï »
IMG_1086
Mâle adulte Medauroidea sp « Dong Naï »
IMG_1087
Mâle adulte Medauroidea sp « Dong Naï »
IMG_0973
Femelle sub-adulte Medauroidea sp « Dong Naï »
IMG_1091
Femelle adulte Medauroidea sp « Dong Naï »
IMG_1099
Femelle adulte Medauroidea sp « Dong Naï »