Tirachoidea cantori P.S.G. N°58 (Malaisie)

IMG_1834
Mâle sub-adulte Tirachoidea cantori
IMG_1839
Mâle adulte Tirachoidea cantori
IMG_1841
Mâle adulte Tirachoidea cantori
IMG_1836
Femelle sub-adulte Tirachoidea cantori
IMG_1845
Femelle adulte Tirachoidea cantori
IMG_1847
Femelle adulte Tirachoidea cantori
IMG_1856
Femelle adulte Tirachoidea cantori